Strokovna konferenca

Izzivi in priložnosti izvajanja dolgotrajne oskrbe v Sloveniji

Dom sv. Jožef, Plečnikova ulica 29, 3000 Celje

Od 12. do 14. februarja 2020

VSEBINA KONFERENCE

Predstavitev rezultatov pilotnih projektov podpore prehoda v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi in utemeljitev holističnega pristopa, kot ga je uvedla Cicely Saunders.

Organizator konference: Dom sv. Jožef v soorganizaciji z Zdravstvenim domom Celje, Centrom za socialno delo Celje in JZ Socio.

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije je za strokovno izpopolnjevanje podelila 24 lic. toč. za pasivne udeležence in 25 lic. toč. za aktivne udeležence.    

Lokacija: Dom sv. Jožef,
Plečnikova ulica 29, 3000 Celje, Kardinalova dvorana

Mednarodni predavatelji

(Na voljo so videoposnetki predavanj s slovenskimi prevodi – VIDEOVSEBINE)

dr. Andrew Goodhead (St. Christopher`s Hospice, Anglija)

• vodja duhovne oskrbe v St. Christopher`s Hospicu (od leta 2005), duhovnik, metodist.
• doktoriral je v letu 2007, disertacija je objavljena v knjigi: A Crown and a Cross.
• je član delovne skupine za duhovno oskrbo pri EAPC.
• njegovo področje proučevanja je tudi duhovna bolečina, kot način razumevanja duhovnih potreb.

dr. Piotr Krakowiak (University of Torun, Poljska)

• profesor in vodja katedre za socialno delo na Univerzi Nikolaja Kopernika, Torun, Poljska
• njegova bibliografija poleg različnih člankov obsega 18 knjig na temo paliativne oskrbe in oskrbe umirajočih (v poljskem, angleškem italijanskem, ruskem, ukrajinskem in nemškem jeziku)
• ustanovitelj Poljske hospic fundacije • ustanovni član in predavatelj na Evropski akademiji za paliativno oskrbo
• kot raziskovalec se ukvarja z različnimi temami: socialno delo, duhovnost in žalovanje v paliativni oskrbi, prostovoljstvo in lokalne skupnosti
• z namenom kasnejše implementacije na Poljskem in širše trenutno proučuje koncept sočutnih skupnosti na Škotskem

dr. Anne Vandenhoeck (Univerza Leuven, Belgija)

• profesorica pastoralne oskrbe in pastoralne teologije ter vodja akademskega centra za praktično teologijo na Fakulteti za teologijo in religijske študije v Leuvnu, Belgija
• ustanovna članica in trenutno direktorica Evropskega raziskovalnega inštituta kaplanov v zdravstveni oskrbi
• nekdanja koordinatorica Evropske mreže kaplanov, ki delujejo v zdravstveni oskrbi (2010-2016)
• njena bibliografija obsega nad tisoč enot (članki o duhovni in pastoralni oskrbi v zdravstvu, ter soavtorstvo knjig o demenci in duhovni oskrbi v zdravstvu)
• v letu 2018 je za prepoznavno delo na področju duhovne oskrbe prejela nagrado GWish Award, ki jo je podelil George Washington Inštitut za duhovnost in zdravje

Slovenski predavatelji

dr. Jože Ramovš (Inštitut Antona Trstenjaka)

• izredni profesor doktor Jože Ramovš je doktor antropologije in socialni delavec
• predstojnik Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje
• v Nemčiji je opravil specializacijo iz Franklove logoterapije (ima Evropsko diplomo psihoterapije) in partnerske komunikacije
• dela kot raziskovalec, predavatelj in v praksi zlasti na področjih: sožitje med ljudmi in staranje, zasvojenosti in omamljanje.
• njegova bibliografija šteje nad tisoč enot (znanstvene, strokovne in poljudne knjige, članki, prispevki na kongresih, radiu, televiziji in spletu, mentorstva pri diplomah, magisterijih in doktoratih)

Franc Imperl, univ. dipl. psiholog, (Firis Imperl d.o.o.)

• ustanovitelj izobraževalne in razvojne družbe na področju socialnega varstva Firis Imperl d.o.o in projektne družbe Seniorprojekt d.o.o.
• sooblikovalec modela upravljanja kakovosti v socialno varstvenih organizacijah E-Qalin
• v zadnjih letih se posveča razvoju konceptov na področju oskrbe starostnikov

Partnerji projekta